Dàn Karaoke JBL Cao Cấp GD30 (JBL Eon 612 + Vang X6000 + Sub JBL 260P + Micro JK B5 PLus)

56.000.000  49.000.000 

Dàn Karaoke gia đình