Dàn Karaoke JBL Gia Đình GD51 (JBL Pasion 10, JKAudio H2400, Jkaudio X6000 pro, B3 Plus, HTS10)

45.000.000  39.000.000 

Dàn Karaoke gia đình